SSS

Hasar Anında - Sıkça Sorulan Sorular

Araç çalındığı takdirde sigortalı aracın çalındığını ilgili makamlara bildirir. İlgili makamlarca yapılan araştırmalar 30 gün içerisinde sonuç vermediği takdirde sigortalı ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle (Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vereceği yazı, aracın tescil edildiği trafik şubesinden kaydının silindiğine dair çekme belgesi) sigortacıya bildirir. Bildirinin yapıldığı anda sigorta ettiren veya hak sahibi hakkında bir soruşturma açılmış ise bu soruşturmanın tamamlanmasına kadar sigortacı tazminat ödemenizi bekletebilir. Araç çalınması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracın çalınmasından bir gün evvelki ikinci el fiyatı ödenir. Sigortalı ödemeyi sigorta şirketinden aldıktan sonra araç bulunduğu takdirde sigortalı veya sigorta ettiren durumu sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.Bu durumda sigortalı aldığı ödemeyi ya iade eder ya da taşıtın mülkiyetini sigorta şirketine devreder. Araç çalınması dolayısıyla bir hasar meydana gelmişşe hasar ödenir.
Hasar dosyanız ile ilgili evraklar Sigorta Şirketine ulaştıktan sonra dosya "Sigorta Genel Şartları" çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Oluşan hasarınız "Genel Şartlar" çerçevesinde teminata giren bir durum ise dosyanız için onay verilir. Teminat kapsamına girmeyen bir durum var ise reddedilir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edilecektir. Poliçe teminatlarınızın başladığından emin olabilmek için mutlaka poliçenizin prim ödemelerini zamanında yapmaya dikkat ediniz.
Sigorta ettirmiş olduğunuz kıymetin değerinin mutlaka gerçeği yansıtmasına dikkat ediniz. Herhangi bir hasar anında hasar gören kıymetin hasardan bir gün önceki değeri sigorta edilmiş olan bedelden yüksek ise hasarınızı bu oranda eksik almanız söz konusu olacaktır.

Örneğin; Aracınız ile kaza geçirdiyseniz ilk olarak gerekliyse Trafik Raporları düzenlettirilmeli, arac bir servise çekilmeli , tahmini hasar tutarı belirlenerek Sigorta Şirketi en kısa sürede aranmalı ve hasar dosyası açtırılmalıdır.

Eğitim Güvence Sigortası - Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim Güvence Sigorta Poliçesi ile, ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda sigortalı yaşamını yitirirse veya daimi maluliyete uğrarsa, bu durumda çocuğun eğitim masrafları, poliçede belirtilen teminat tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, eğitim süresi boyunca karşılanır. Örneğin; Öğrencimiz yeni okula başlayacak ve okulumuzun eğitim ücreti de 4.500 TL olsun. Bu durumda 4.500 TL teminat için 271,95 TL prim olarak ödenecektir. Bu prim, 8 yıl için bir defa ödenecektir. Sigortalının kaza sonucu vefatı veya daimi maluliyet durumu söz konusu olursa, rizikonun gerçekleştiği ve içinde bulunulan eğitim yılı da dahil olmak üzere , müteakip eğitim yılları için başlangıçta belirlenen 4.500 TL tazminata , geçmiş her yıl için TÜFE oranındaki artışların eklenmesi sureti ile bulunacak bedel , eğitim ücreti (tazminat) olarak ödenecektir.

Hayır. Poliçe başlangıcında sadece bir kez ödenecek olup, takip eden yıllar için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

8 yıllık bu poliçe için bir defaya mahsus prim ödenecektir., Bu ödeme kredi kartı ile tek ödeme veya yine kredi kartı ile % 25 peşin bakiyesi de 5 eşit taksitte ödenecektir.

Pek tabiî ki primi ödendikten sonra istenen her plan alınabilir. Bu durumda, seçilen plana göre ödeme yapılır. Örneğin, çocuğunuzun yıllık eğitim ücreti 4500 TL olsun. Siz 4500 TL değil de 11000 TL olan planı primini ödeyerek seçmiş olunuz. Bu durumda herhangi bir kaza neticesinde, ödenecek miktar 11000 TL planına göre olacaktır.

Ferdi kaza genel şartlarına göre ödeme lehdar olarak gösterilen öğrenciye, eğer öğrenci reşit değil ise, kanuni velayet sahibine yahut onun bulunmaması halinde vesayet sahibine ödenir.

Kazanın olduğu yılın (cari yıl) ödemesi, tazminat ödemesi için gerekli olan evrakların tamamlanmasını müteakip 30 günün sonunda muaccel olur. Müteakip eğitim yılları için başlangıçta belirlenen tazminat miktarına , geçmiş her yıl için TÜFE oranındaki artışların eklenmesi sureti ile bulunacak bedel , eğitim ücreti (tazminat) olarak ödenecektir. Hasar ödemeleri; ilk ödemeye esas olan hesabın yapıldığı tarih yıl başlangıcı kabul edilerek ödenecektir

Poliçenin başlangıç tarihi, seçilen plana ait primin peşin belirlenmiş ise tamamının, % 25 peşin bakiye 5 eşit taksit olarak belirlenmış ise kararlaştırılan peşinatın ödendiği tarihtir. Poliçenin bitiş tarihi ise, son eğitim yılının 1 Temmuz saat 12.00’dır.

Bereket Sigorta Genel Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerinin Hasar Bölümlerine başvurabilirsiniz. Bu konuda gerekli evraklar; • Kaza sonucu vefat hali - Kaza zaptı - Ölüm raporu - Defin ruhsatı - Lehtar öğrencinin vukuatlı nüfus kayıt örneği • Daimi maluliyet hal - Kaza zaptı - Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak kat’i sakatlık raporu

Öncelikle, almış olduğunuz ürünü çok iyi tanımalısınız. Bu nedenle, size verilen ferdi kaza sigortası genel şartlarını mutlaka okuyunuz. Poliçe, ferdi kaza sigortası genel şartları hükümlerine göre düzenlenmiştir . İşbu poliçede Sigortalı olarak gösterilen kişinin kaza sonucu ölümü veya kaza sonucu maluliyeti halinde tazminat ödenir. Bu sebeple poliçeyi tanzim ettiren kişilerin, kimin kaza sonucu vefatı ya da maluliyeti halinde lehtar olan çocuğa tazminat ödemesi yapılmasını istiyorsa, o şahsı Sigortalı olarak poliçeye yazdırmaları gerekmektedir. Bundan dolayı, Sigortalı olarak poliçede yer alan şahıs dışındaki ilgililerin ölümü halinde, herhangi bir hasar ödemesi yapılmayacaktır. Sigortalının poliçe teminat kapsamına girmeyen normal şartlardaki vefatı sonucu poliçe münfesih olur ve poliçe priminden herhangi bir iade yapılmaz.

Kasko Sigortası - Sıkça Sorulan Sorular

Kaza sonucu araç kullanılamaz duruma geldiyse bedelinin tamamının ödenebilmesi için aracın piyasa değeri ile sigorta poliçesi üzerindeki bedel karşılaştırlır. Poliçe üzerindeki sigorta bedeli, eksik beyan edilmediyse ve piyasa değeri ile uyum gösteriyorsa araç bedelinin tamamı ödenir.

Hemen-hemen tüm sigorta sözleşmelerinde hasarın eksik ödenmesinin en büyük nedeni, poliçe düzenleme aşamasında sigorta bedellerinin gerçek değere nazaran eksik beyan edilmesidir. Ancak kesin sonuca ulaşabilmek için, poliçe üzerinde yer alan muafiyet ve diğer şartların dikkatle incelenmesi gerekir.

Sigorta şirketleri Kasko hasarlarında sigortalılara daha iyi hizmet verebilmek için, araçların tamirini en uygun koşullarda yapabilecek yetkili servislerle anlaşabilirler. Bu servisler aracılığı ile sigortalı, hasar sırasında herhangi bir ödeme yapmaz, aracındaki hasar yetkili servislerce giderilir.

Kasko ürünü, çarpma, çalınma ve yanma olarak özetleyebileceğimiz temel teminatlar ve bu teminatlara ek olarak verilen deprem, sel seylap, terör gibi ek teminatların birarada verilmesinden ibarettir. Full kasko tabiri verilebilecek tüm ana teminatlar ve ek teminatların verildiği kasko ürünleri için kullanılan genel bir tabirdir.

Aşağıdaki teminatlar, sigorta ettiren tarafından talep edildiği taktirde Kasko Poliçesi içinde yer alır. Sel, su baskını, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terorizm Deprem Araç telefonu Aracın orijinalinde bulunmayıp, sonradan monte edilmiş radyo teyp ve kolonlar Aracın orijinalinde bulunmayıp, sonradan monte edilmiş aksesuarlar Yurtdışı teminatı Yük teminatı

Kasko Teminatı
1.Araç park veya hareket halinde iken meydana gelebilecek kazalar sonucu maddi hasarlar ,
2.Aracın yanması, çalınması, sigara ve benzeri maddelerin temasından doğan yangın hariç zararlar ,
3.Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen hasarlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen hasarlar bu teminatın içindedir.

Ferdi Kaza - Sıkça Sorulan Sorular

Sigortalı araçta bulunan sürücü ve yolcuların, yolculuk sırasında, park halinde, araca binip inerken veya aracın bakımı yapılırken karşılaşabilecekleri kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masrafları risklerini karşılar.

Paket Sigorta - Sıkça Sorulan Sorular

Günlük hayatta karşı karşıya kaldığımız bir çok risk vardır. Bu riskler, sigortacı tarafından ayrı ayrı poliçelerle teminat altına alınabilir. Karşılaşılan birden fazla riskin aynı anda, bir poliçe ile teminat altına alınması, ayrı ayrı poliçe düzenlenmesine göre daha maliyetlidir. Paket sigortalar müşteri tercih ve beklentilerine uygun, birden çok teminatı içeren ve maliyeti düşük olduğu için fiyat açısından da müşteri tarafından cazip bulunabilecek ürünler olmaktadır.

İlk sizin haberiniz olsun

E-Bülten listemize kayıt olun en son kampanyalarımız ve ürünlerimizden ilk siz haberdar olun.

7/24 Müşteri Hizmetleri

Güler yüzlü müşteri hizmetleri personelimiz ile ihtiyaç duyduğunuz her an sadece bir rakam uzaktayız.

 0 216 427 48 57

Genel Müdürlük

Saray Mahallesi
Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:8 Kat:1-2 Ümraniye/İstanbul

bilgi@bereketsigorta.com.tr 

0 216 633 71 00

Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler
  • Dask
  • tcbasbakanlikhazine
  • bilgitoplumuhizmetleri