Ferdi Kaza Plus Sigortası Nedir?

Sigorta süresi içinde meydana gelecek kazalar nedeniyle sigortalının uğrayacağı bedeni zararları, genel ve özel şartlar çerçevesinde, prim ve teferruatının ödenmesi kaydıyla, belirtilen teminat limitlerinde karşılar.

Ferdi Kaza Plus Sigortası sizi aşağıdaki hallerde teminat altına alır:

 • FERDİ KAZA ÖLÜM
 • FERDİ KAZA SÜREKLİ SAKATLIK
 • FERDİ KAZA TEDAVİ MASRAFLARI
 • HUKUKSAL KORUMA

Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma Teminatı:

Sigortalının taraf olduğu, sigortalının ikamet ettiği konut olarak belirtilen taşınmaz malın tamamının veya bir bölümünün kiracısı veya ayni hak sahibi sıfatlarından biri veya hepsine bağlı sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde taşınmaz mala bağlı hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları kapsamında ve poliçe üzerinde belirtilen şartlar, poliçe süresince azami 5,000 TL limit ile sınırlı olarak üstlenir.

Kimler Yararlanabilir?

18 – 70 yaş arasında ki kişiler Ferdi Kaza Plus sigortasından faydalanabilirler.

Sigorta Süresi?

Sigortanın süresi 1 yıldır.

Asistans Hizmetler

 • Araç Çekilmesi; Sigortalının aracının kaza ya da arıza sonucu hareketsiz kalması durumunda Sigortalının kendisinin adına kayıtlı aracı, en yakın yetkili servise çekilir. Bu hizmet limitsiz olarak sağlanacaktır. Acente kanalı ile yapılacak satışlarda; arıza durumunda, 10 yaş üzeri araçlar kapsam dışıdır. Bu hizmet sigortalı ve yakınları için geçerlidir.
 • Çilingir; Sigortalının kredi kartı/ATM kartı ile birlikte konut/işyeri anahtarlarının da çalınması veya anahtarların kaybedilmesi durumunda, Sigortalının talebi halinde konutuna/işyerine girebilmesi için Sigortalının ikametgahına/işyerine çilingir gönderecek ve kapı açma masraflarını ödeyecektir. Bu hizmet limitsiz olarak sağlanacaktır.
 • Tıbbi Danışmanlık; Sigortalının karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.
 • Tıbbi Nakil; Hastalanan veya kaza neticesinde yaralanan Sigortalının aranması halinde kara ambulansı ile en yakın uygun donanımlı hastaneye nakli sağlanacak ve ambulans masrafları yılda 2 kez karşılanacaktır. *Bu hizmet sigortalı ve yakınları için geçerlidir.
 • Tedavi Masrafları Nakit Avans; Hastalanma veya kaza neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan Sigortalının ödemiş olduğu cerrahi, ilaç, doktor ve hastane masrafları geri ödenecektir.
 • İdari Asistans; Sigortalının kredi kartı/ATM kartı ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, giriş vizesi, uçak bileti gibi kendisine gerekli olan evraklarının çalınması durumunda, Sigortalının kaybettiği dokümanları yerine koyabilmesi için gerekli mercilere müracaatı ve gerekli bilgiler konusunda kendisine yardımcı olacak ve yol gösterecektir. Ayrıca hırsızlık olaylarında, olayla ilgili zabıt tutulması hususunda Sigortalıya gerekli yardımı sağlayacaktır.

Vergi Avantajı :

Ferdi Kaza Plus sigortanız için prim öderken vergi avantajına sahip olursunuz.

Ödeyeceğiniz primin tamamı, ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretinizin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahınızdan indirilebilir.

Diğer Trafik Ürünlerimize Göz Attınız mı?

İlk sizin haberiniz olsun

E-Bülten listemize kayıt olun en son kampanyalarımız ve ürünlerimizden ilk siz haberdar olun.

7/24 Müşteri Hizmetleri

Güler yüzlü müşteri hizmetleri personelimiz ile ihtiyaç duyduğunuz her an sadece bir rakam uzaktayız.

 444 27 58

Genel Müdürlük

Saray Mahallesi
Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:8 Kat:1-2 Ümraniye/İstanbul

bilgi@bereketsigorta.com.tr 

0 216 633 71 00

Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler
 • Dask
 • tcbasbakanlikhazine
 • bilgitoplumuhizmetleri