Bereket Sigorta A.Ş belirlemiş olduğu branşlardaki faaliyetlerinde katılım sigortacılığı prensiplerine göre hareket etmektedir.

Bu çerçevede;

- Katılım sigortası priminin katılımcılar arasında yardımlaşma ve dayanışma organizasyonunu gerçekleştirmek üzere toplanması,

- Katkı primlerinden alınan kesintiler ve teminatlara yönelik sözleşme ve bilgilendirmelerinde muhataba karşı açık, şeffaf ve adil davranılması,

Bereket Sigorta A.Ş ’nin  tahsil edilen katkı primlerinin yatırım işlemlerini yönetmesi sürecinde oluşan gelirler üzerinden verdiği hizmet karşılığında belirli oranda bir pay alması,

- Dönem sonunda, katılım sigortası primlerinden, şirketin ücreti ve teknik giderler düşüldükten sonra kalan tutardan muhtemel risklere karşı ihtiyat havuzu oluşturulması,

- Ortaya çıkan hasarların tazminat ödemelerinin katılımcı havuzundan gerçekleştirilmesi,

- Katılımcı havuzunda yeterli bakiye olmaması durumunda, şirket öz sermayesinden, enflasyon kaybı hariç ileride aynı miktarda tahsil edilmek kaydıyla, katılımcı havuzu lehine borç (Karz-ı Hasen) alınması,

- Katılımcının ödediği katkı primlerinin aynı dönemdeki ve aynı branş altındaki diğer tüm katılımcıların ödediği primler ile birlikte değerlendirilmesi,

- Şirketin ihtiyatlılık prensiplerine göre hesaplanacak tüm giderler ve şirket payı düşüldükten sonra, dönem sonunda artı bir bakiye kalması durumunda, bu bakiyenin, prim sahiplerine payları oranında iadesine öncelik verilmek üzere, Danışma Kurulu’nun onaylayacağı esaslar kapsamında Katılım/Tekâfül Sigortacılığı prensiplerine uygun alanlarda değerlendirilmesi,

Bereket Sigorta A.Ş’nin müşteri ve paydaşlarına uymayı taahhüt ettiği ilkelerdir.

Bereket Sigorta A.Ş olarak hizmete sunulan tüm ürünlerde sigortacılık faaliyetlerini kapsayan teknik işlemler için “Vekâlet”, yatırım faaliyetlerini içeren finansal işlemlerde ise “Mudarebe” olacak şekilde Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model uygulanmaktadır.

Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model: Şirketin, risk fonu yönetimi nedeniyle sigortaya ilişkin diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekâlet ücreti aldığı, teknik karın tamamının katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım karının ise katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı modele verilen isimdir.


Bereket Sigorta A.Ş sunduğu Oto ve Oto Dışı ürünlerde Katılım Sigortacılığı modelini uygulamaktadır.


Veriler netleşince bilgilendirme yapılacaktır.
Veriler netleşince bilgilendirme yapılacaktır.
Veriler netleşince bilgilendirme yapılacaktır.

Reasürans, sigorta şirketlerinin sigorta faaliyetleri ile üzerlerine aldıkları riskleri bu riskleri üstlenecek Reasürans şirketlerine tamamen veya kısmen devrederek yükümlülüklerini paylaşması işlemidir. Bu şekilde sigorta şirketleri sundukları güvencenin kapsamını genişletme ve hasar meydana gelmesi durumlarında şirketin sermaye yapısını koruma imkânına sahip olmaktadırlar.

Ülkemiz sigortacılık mevzuatı çerçevesinde Sigorta şirketlerinin belirli bir oranın üzerindeki risklerini Reasürans anlaşmalarıyla güvence altına almaları zorunludur. Katılım Reasürans (Retekâfül) şirketlerinin sayı ve kapasite olarak yetersiz olması sebebiyle danışma komitemiz onayı ile Retekâfül şirketlerinin yanı sıra  geleneksel Reasürans şirketleri ile de çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bereket Sigorta A.Ş’nin çalıştığı Reasürans ve Retekâfül şirketlerinin listesi aşağıdaki gibidir.

Reasürör Reasürörleri Değerlendiren Kuruluş/ Değerleme Notu
Milli Reasürans T.A.Ş. S&P/trAA+
Mapfre Re  S&P/A
Hannover Re S&P/AA-
Helvetia Swiss S&P/A
CCR  S&P/AA
Devk Re S&P/A+
Covea Cooperations  S&P/A+
Polish Re A.M BEST /A-
Labuan Re A.M BEST /A-
ARIG A.M BEST /A-
Everest Re S&P/A+
Malaysian Re A.M BEST/A-
Kuwait Re A.M BEST/A-
Odyssey Re S&P/A-
Trust Re S&P/A-


Likidite İmkanı: Risk fonunun yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yetersiz kalması ve alınan reasürans veya katılım reasüransı korumasının kifayet etmemesi halinde şirket, yaşanan açığı likidite imkanı yoluyla kapatır.

Şirket tarafından likidite imkânı yoluyla risk fonuna aktarılan tutar, ilerleyen dönemlerde fonda oluşan pozitif bakiyeden -enflasyon kaybı hariç- aynı miktarla karşılanabilir.

Hali hazırda likidite imkânı uygulaması mevcut bulunmamaktadır.

İlk sizin haberiniz olsun

E-Bülten listemize kayıt olun en son kampanyalarımız ve ürünlerimizden ilk siz haberdar olun.

7/24 Müşteri Hizmetleri

Güler yüzlü müşteri hizmetleri personelimiz ile ihtiyaç duyduğunuz her an sadece bir rakam uzaktayız.

 444 27 58

Genel Müdürlük

Saray Mahallesi
Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:8 Kat:1-2 Ümraniye/İstanbul

bilgi@bereketsigorta.com.tr 

0 216 633 71 00

Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler
  • Dask
  • tcbasbakanlikhazine
  • bilgitoplumuhizmetleri