Bereket Okul Sorumluluk Sigortası Nedir?

Sigortalı Okulda kayıtlı olan öğrencilerin Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında poliçede olay başına/yıllık gösterilen sigorta bedeli ile sınırlı olarak ölüm ve sürekli sakatlık risklerine karşı sigortalanmışlardır.

Teminat sadece okul sahası ve eğitim saatleri içerisinde, okulun sağlamış olduğu ulaşım servisi ve okul yönetimi tarafından organize edilen ve veliler tarafından onaylanmış okul gezileri sırasında geçerlidir.

Bereket Okul Sorumluluk Sigortası sizi aşağıdaki hallerde teminat altına alır:

  • Mesleki Sorumluluk
  • Gıda Zehirlenmesi
  • Vestiyer
  • Otopark Sorumluluk
  • İşletme Dışındaki Mahallere Öğrencilere Sağlanan Verilen Yiyecek Servisi
  • Çevre Kirliliği
  • Reklam Panosu Ve Tabelaların Kopması, Düşmesi

MESLEKİ SORUMLULUK 

Okul yönetimi ve öğretmenlik mesleki faaliyetleri sırasında, hata, ihmal ve unutma sonucunda kusurlu olarak sağladığı hizmetler nedeni ile hizmet verdiği kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlardan dolayı zarar gören tarafından kendisine yöneltilecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile özel şartlar, teminat limitleri ve muafiyetlerle sınırlı olarak teminat altına almıştır.

GIDA ZEHİRLENMESİ

Sigortacı, sigortalı tarafından temin edilen ve öğrencilere sunulan gıda maddelerinin kusurlu ve ayıplı olması nedeniyle, bu gıda maddelerini tüketen öğrencilerin, sigorta süresi içerisinde maruz kalacakları bedeni zararlar neticesinde, sigortalıdan yazılı olarak talep edecekleri ve sigortalının yasal olarak tazmin etmekle yükümlü olduğu tazminatları, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları'nın bu özel şartlara uygulanabilir maddeleri kapsamında teminat altına almıştır.

VESTİYER

Sigortalının riziko adresindeki velilerin ve öğrencilerin işletme bünyesinde bulunan vestiyer bölümünde muhafaza edilmek üzere okul personeline teslim ettiği giysilerin muhafaza edildiği süre içerisinde kaza sonucunda fiziksel zarara uğraması, kaybolması, çalınması sonucunda müşterilerin uğrayacakları maddi zararlar teminat altına alınmıştır.

OTOPARK SORUMLULUK :

Sigortalının belirtilen riziko adresinde ziyarete gelen veli araçlarına otopark olarak tahsis edilmiş alana park edilmek üzere yeterli sürücü belgesine sahip işletme personeline teslim edilen veli araçlarının işletme görevlileri tarafından otopark sınırları içinde park edilmesi ve yer değiştirilmesi sırasında çarpma nedeni ile verilecek maddi zararlar dolayısıyla sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat talepleri için poliçede belirtilen teminat limitleri ve muafiyetlerle sınırlı olarak teminat verilmiştir.

İŞLETME DIŞINDAKİ MAHALLERE ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN VERİLEN YİYECEK SERVİSİ :

Yasal düzenlemelere uygun olarak üretilmiş gıda maddeleri kullanılarak işletme dışındaki mahallerde öğrencilere sağlanan yiyecek ve içecekler nedeniyle uğrayacakları bedeni zararlardan doğacak tazminat talepleri teminata dahil edilmiştir.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

İşletmenin kusurundan kaynaklanan, ani ve kaza sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği nedeni ile Sigortalıya karşı ileri sürülebilecek tazminat talepleri teminata dahil edilmiştir.

REKLAM PANOSU VE TABELALARIN KOPMASI, DÜŞMESİ:

Okula ait reklam panosu ve tabelaların kopması, düşmesi sonucu meydana gelebilecek bedeni zararlar nedeniyle sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminata dahil edilmiştir.


Diğer Trafik Ürünlerimize Göz Attınız mı?

İlk sizin haberiniz olsun

E-Bülten listemize kayıt olun en son kampanyalarımız ve ürünlerimizden ilk siz haberdar olun.

7/24 Müşteri Hizmetleri

Güler yüzlü müşteri hizmetleri personelimiz ile ihtiyaç duyduğunuz her an sadece bir rakam uzaktayız.

 444 27 58

Genel Müdürlük

Saray Mahallesi
Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:8 Kat:1-2 Ümraniye/İstanbul

bilgi@bereketsigorta.com.tr 

0 216 633 71 00

Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler
  • Dask
  • tcbasbakanlikhazine
  • bilgitoplumuhizmetleri